Waarschijnlijk zullen all sportvissers het wel eens bebruikt hebben, "vers zeeaas".Om platvis en verder ook alle rondvis te kunnen vangen hebben we het nodig. Zeeaas in de vorm van wormen en zeeduizendpoten oftewel de zagers. Maar waarschijnlijk weten veel mensen niet dat er duizenden soorten wormen en zeeduizendpoten bestaan in de zee. Laten we ons beperken tot de meest gebruikte soorten en die ook commercieel gekweekt worden. In Nederland is verreweg de grootste zeeaaskwekerij Topsy baits in het Zeeuwse land.( Wilhelminadorp). Ik ben er naar toe gegaan om het hele proces van dichtbij te bekijken en ik was echt waar onder de indruk. De problemen waarmee Bert de eigenaar mee om moest leren gaan en daardoor ook weer de oplossingen vond op deze problemen maakten van topsybait een topbedrijf als het gaat om zeeaas.VAN KWEEK TOT VERPAKKING IS HET ALLEMAAL ZELFMADE

ZEEPIER  ( ARENICOLA MARINA)

De zeepier is wel het meest bekende zeeaas wat er is. Het is een worm die je ook in veel verschillende kleuren kan tegenkomen.De zeepier, wadpier, leegloper of aasworm (Arenicola marina) is een worm die leeft in een gang op zandige zeebodems die bij eb droogvallen. De hoopjes opgerolde zandsliertjes op het strand zijn hun uitwerpselen. Hij komt voor in de noordoostelijke Atlantische Oceaan van Portugal tot Schotland tot in het Noorden van Noorwegen. A. marina maakt onregelmatige hoopjes en leeft in een U-vormige gang. Aan de kopzijde van de gang bevindt zich een trechtervormig kuiltje op ongeveer 15 cm van het hoopje uitwerpselen.

De verwante soort de Franse wadpier, Franse tap of zwarte tap (A. fodiens) leeft in een J-vormige gang. Omdat deze gang maar ��n uiteinde heeft zijn vaak alleen de uitwerpselen te vinden. De zwarte tap kan tot 30 cm lang worden De Franse tap wordt vooral door de gulvissers erg gewaardeerd omdat ze erg sterk ruiken en dus goed aas zijn. Ze worden vaak in bakjes en geconserveerd met talkpoeder in Nederland verkocht.

KENMERKEN

De zeepier kan tot 22,5 cm lang, 1 cm dik en 6 jaar oud worden. De worm is te herkennen aan het wat dikke lijf dat duidelijk verdeeld is in segmenten. De regenworm is een ver familielid van de zeepier, maar heeft geen dunne achterzijde en dikkere voorzijde zoals de zeepier.De uitwerpselen zijn kenmerkende spiraalvormige zandworstjes. Als het zand nat is blijven deze veel liggen. In het zand is er veel afval van gestorven plantjes en dieren aanwezig. Dat wordt door de zeepier gebruikt als voeding. De vijanden van de zeepier zijn vogels, platvissen en ook de mens. Zeepieren worden gebruikt voor aas bij het vissen. De zeepier geeft een sterke geur in het water af die vissen lokt. Als de zeepier langer dan 20 minuten in het water wordt gehouden is de geur echter verdwenen. Tevens is de zeepier maar 24 uur te houden zonder de geur te verliezen.De eb-en vloedstroom spoelt voortdurend zand in de trechter dat zich ophoopt voor de kop van het dier. Door een golvende beweging met zijn lichaam te maken wekt de zeepier een waterstroom op die via de ingang bij de hoop uitwerpselen naar binnen gaat en door de trechter weer naar buiten. Het organisch materiaal dat met deze waterstroom wordt meegevoerd, wordt door het zandfilter voor de kop tegengehouden. Dit zand wordt op deze wijze met voedsel verrijkt en gegeten door het dier. Het darmkanaal filtert het organisch materiaal uit het zand, dat als uitwerpselen het lichaam verlaat.

VOORTPLANTING

In oktober geven de zeepieren hun eicellen en zaadcellen af in het water. Ze worden dan bevrucht. Er zit een geleimassa rondom de zaadcellen en de eicellen. Dat is het voedsel van de larven; als ze 12 segmenten hebben verlaten ze het ei en laten ze zich afzakken naar de bodem.

DE ZAGER

Er zijn verschillende soorten zagers. De grote of groene zager kan tot 40 cm lang worden. De gewone zager (of zeeduizendpoot) haalt 20 cm. Zagers komen algemeen voor op de bodem van de Waddenzee en Noordzee. Het zijn roofwormen die leven van kleine bodemdieren. Zagers zijn gewild aas voor zeevissers. Omdat deze soort moeilijk te steken is �n de vis er zeer goed in bijt, ligt de prijs voor zagers hoger dan die voor wadpieren.( TUSSEN DE 4 EN DE 5 EURO PER ONS)  Door deze hoge prijs is het interessant om zagers te gaan kweken. De grote of groene zager Nereis virens leeft vrij diep, bij voorkeur onder schelpenbanken. Het lichaam is groen van boven en de buik is iriserend roze. De worm heeft grote kaken. Een beet van de zager kan dan ook pijnlijk zijn. De zager leeft van bodemdieren. Een grote kaak is daarbij een goede hulp. Op ��n nacht in het jaar, bij volle maan eind april, blijkt hoe algemeen de grote zager is. Dan kruipen ze uit de bodem en zwemmen ze massaal naar de oppervlakte, om te paren.

SLIKZAGERS


 


De gewone zager of zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) komt voor in getijdengebieden, maar kan zich ook handhaven buiten de getijdenzone. Het dier heeft allerlei kleuren: rood, groen, geel en bruin. De soort leeft van andere bodemdieren, maar eet ook wel dood organisch materiaal. Als larve verblijft het dier in de toplaag van de bodem. Eenmaal volwassen geworden maakt deze zager een uitgebreid gangenstelsel met verschillende openingen naar boven. Deze kleine zachte zagertjes zijn waarschijnlijk een van de beste aassoorten voor vele vissoorten. Vooral de wedstrijdvissers zijn er verzot op.